Tiếng Anh

sửa

Cách phát âm

sửa
 • IPA: /ˈpɪr.i.əd/
  Hoa Kỳ

Danh từ

sửa

period /ˈpɪr.i.əd/

 1. Kỷ, kỳ, thời kỳ, giai đoạn, thời gian.
  the periods of history — những thời kỳ lịch sử
  periods of a disease — các thời kỳ của bệnh
  a period of rest — một thời gian nghỉ
 2. Thời đại, thời nay.
  the girl of the period — cô gái thời nay
 3. Tiết (học).
 4. (Thường) Số nhiều) kỳ hành kinh.
 5. (Toán học) ; (vật lý); (thiên văn học) chu kỳ.
  period of a circulating decimal — chu kỳ của một số thập phân tuần hoàn
  period of oscillation — chu kỳ dao động
 6. (Ngôn ngữ học) Câu nhiều đoạn.
 7. (Ngôn ngữ học) Chấm câu; dấu chấm câu.
  to put a period to — chấm dứt
 8. (Số nhiều) Lời nói văn hoa bóng bảy.

Tính từ

sửa

period /ˈpɪr.i.əd/

 1. (Thuộc) Thời đại, mang tính chất thời đại, mang màu sắc thời đại (đã qua) (đồ gỗ, quần áo, kiến trúc).

Tham khảo

sửa