Tiếng Việt

sửa

Cách phát âm

sửa
IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
ɓawŋ˧˥ ɓa̰j˧˩˧ɓa̰wŋ˩˧ ɓaj˧˩˨ɓawŋ˧˥ ɓaj˨˩˦
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
ɓawŋ˩˩ ɓaj˧˩ɓa̰wŋ˩˧ ɓa̰ʔj˧˩

Tính từ

sửa

bóng bảy

  1. ( hoặc phương ngữ) Xem bóng bẩy.

Tham khảo

sửa