Tiếng AnhSửa đổi

Cách phát âmSửa đổi

Danh từSửa đổi

parfait /pɑːr.ˈfeɪ/

 1. Bánh pút-dinh lạnh kem, sữa...
 2. Ly kem.

Tham khảoSửa đổi

Tiếng PhápSửa đổi

Cách phát âmSửa đổi

Tính từSửa đổi

Số ít Số nhiều
Giống đực parfait
/paʁ.fɛ/
parfaits
/paʁ.fɛ/
Giống cái parfaite
/paʁ.fɛt/
parfaites
/paʁ.fɛt/

parfait /paʁ.fɛ/

 1. Hoàn hảo, hoàn toàn.
  Bonheur parfait — hạnh phúc hoàn toàn
  Nombre parfait — (toán học) số hoàn toàn
 2. Tuyệt vời, tuyệt trần.
  Beauté parfaite — nhan sắc tuyệt vời
  Un parfait imbécile — (nghĩa xấu) một đứa ngu xuẩn tuyệt trần
  vaisseau parfait — (thực vật học) mạch thông

Trái nghĩaSửa đổi

Danh từSửa đổi

Số ít Số nhiều
parfait
/paʁ.fɛ/
parfaits
/paʁ.fɛ/

parfait /paʁ.fɛ/

 1. Sự hoàn hảo, sự hoàn thiện.
 2. (Ngôn ngữ học) Thời hoàn thành.
 3. Kem.
  Un parfait au café — kem cà phê

Tham khảoSửa đổi