Tiếng Hà LanSửa đổi

Danh từSửa đổi

Cách biến
Dạng bình thường
số ít nummer
số nhiều nummers
Dạng giảm nhẹ
số ít nummertje
số nhiều nummertjes

nummer gt (mạo từ het, số nhiều nummers, giảm nhẹ nummertje)

 1. số
  Ze is de nummer een van de wereld.
  Cô ấy là số một thế giới.
 2. số điện thoại
 3. bài hát (âm nhạc trẻ), cuộc biểu diễn
  De groep heeft voor het eerst een Engelstalig nummer uitgebracht.
  Nhóm lần đầu tiên sản xuất bài hát bằng tiếng Anh.

Từ dẫn xuấtSửa đổi

telefoonnummer, huisnummer

Tiếng Na UySửa đổi

Danh từSửa đổi

Xác định Bất định
Số ít nummer nummeret
Số nhiều nummer, numre numra, numrene

nummer

 1. Số, số hiệu.
  Politiet noterte bilens nummer.
  nummer fem
  gjøre stort nummer av noe — Làm nổi bật việc gì.
  å slå et nummer — Gọi một số điện thoại.
 2. Sự làm tình, giao hợp.
  De hadde seg et nummer på hotellrommet.

Từ dẫn xuấtSửa đổi

Tham khảoSửa đổi