Tiếng Việt sửa

Cách phát âm sửa

IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
ɓa̤ːj˨˩ haːt˧˥ɓaːj˧˧ ha̰ːk˩˧ɓaːj˨˩ haːk˧˥
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
ɓaːj˧˧ haːt˩˩ɓaːj˧˧ ha̰ːt˩˧

Danh từ sửa

bài hát

  1. Bài nhạcgiọng hát.

Đồng nghĩa sửa

Dịch sửa

Từ liên hệ sửa

Tiếng Mường sửa

Danh từ sửa

bài hát

  1. bài hát.

Tham khảo sửa

  • Nguyễn Văn Khang; Bùi Chỉ; Hoàng Văn Hành (2002) Từ điển Mường - Việt, Nhà xuất bản Văn hóa Dân tộc Hà Nội