Tiếng AnhSửa đổi

Động từSửa đổi

noses

  1. Động từ nose chia ở ngôi thứ ba số ít.

Chia động từSửa đổi