Tiếng Việt sửa

Cách phát âm sửa

IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
ɲaʔaŋ˧˥ɲaːŋ˧˩˨ɲaːŋ˨˩˦
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
ɲa̰ːŋ˩˧ɲaːŋ˧˩ɲa̰ːŋ˨˨

Chữ Nôm sửa

(trợ giúp hiển thị và nhập chữ Nôm)

Từ tương tự sửa

Động từ sửa

nhãng

  1. Quên đi vì không chú ý.
    Nhãng mất một cơ hội.

Đồng nghĩa sửa

Tham khảo sửa