Tiếng Việt sửa

Cách phát âm sửa

IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
ɲaːŋ˧˥ɲa̰ːŋ˩˧ɲaːŋ˧˥
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
ɲaːŋ˩˩ɲa̰ːŋ˩˧

Chữ Nôm sửa

(trợ giúp hiển thị và nhập chữ Nôm)

Từ tương tự sửa

Tính từ sửa

nháng

  1. Như nhoáng

Tham khảo sửa