Tiếng Việt

sửa

Cách phát âm

sửa
IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
ŋwiə̰ʔt˨˩ŋwiə̰k˨˨ŋwiək˨˩˨
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
ŋwiət˨˨ŋwiə̰t˨˨

Chữ Nôm

sửa

(trợ giúp hiển thị và nhập chữ Nôm)

Danh từ

sửa

nguyệt

  1. Từ dùng trong văn học để chỉ Mặt Trăng.
    Vừa tuần nguyệt sáng gương trong (Truyện Kiều)

Tham khảo

sửa