Tiếng Việt sửa

Cách phát âm sửa

IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
ŋon˧˧ŋoŋ˧˥ŋoŋ˧˧
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
ŋon˧˥ŋon˧˥˧

Phiên âm Hán–Việt sửa

Chữ Nôm sửa

(trợ giúp hiển thị và nhập chữ Nôm)

Từ tương tự sửa

Động từ sửa

ngôn

  1. Nói (thtục).
    Trượt rồi, còn ngôn gì nữa!

Tham khảo sửa