Tiếng AnhSửa đổi

Cách phát âmSửa đổi

[ˈneɪ.kəd]

Tính từSửa đổi

naked /ˈneɪ.kəd/

 1. Trần, trần truồng, khoả thân, loã lồ.
  naked sword — gươm trần (không có bao)
  stark naked — trần như nhộng
 2. Trụi, trơ trụi, rỗng không (bức tường, cây cối, cánh dồng).
  naked trees — cây trụi lá
  a naked room — căn buồng rỗng không
 3. Không che đậy, không giấu giếm, phô bày ra, hiển nhiên, rõ ràng.
  the naked truth — sự thật hiển nhiên, rõ ràng
 4. Không thêm bớt.
  naked quotations — lời trích dẫn không thêm bớt
 5. Không căn cứ.
  naked faith — lòng tin không căn cứ

Tham khảoSửa đổi