Tiếng AnhSửa đổi

Cách phát âmSửa đổi

  • IPA: /ˈmɛ.mə.ˌrɑɪz/

  Hoa Kỳ  [ˈmɛ.mə.ˌrɑɪz]

Động từSửa đổi

memorize /ˈmɛ.mə.ˌrɑɪz/

  1. (Từ Mỹ, nghĩa Mỹ) Xem memorise.

Chia động từSửa đổi

Tham khảoSửa đổi