Tiếng Việt sửa

Cách phát âm sửa

IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
mo̰ʔt˨˩ so˧˥mo̰k˨˨ ʂo̰˩˧mok˨˩˨ ʂo˧˥
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
mot˨˨ ʂo˩˩mo̰t˨˨ ʂo˩˩mo̰t˨˨ ʂo̰˩˧

Danh từ sửa

một số

  1. Số lượng nào đó (thường là ít) trong quan hệ với toàn thể, tổng thể.
    thu thập một số chứng cứ.
    tham khảo một số tài liệu.

Đồng nghĩa sửa

Dịch sửa

Tham khảo sửa

  • Một số, Soha Tra Từ[1], Hà Nội: Công ty cổ phần Truyền thông Việt Nam