Tiếng Việt

sửa

Cách phát âm

sửa
IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
tə̰wŋ˧˩˧ tʰḛ˧˩˧təwŋ˧˩˨ tʰe˧˩˨təwŋ˨˩˦ tʰe˨˩˦
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
təwŋ˧˩ tʰe˧˩tə̰ʔwŋ˧˩ tʰḛʔ˧˩

Tính từ

sửa

tổng thể

  1. nói tới cái gì đó bao quát hết tất cả
    Ông ta rất giỏi trong việc đưa ra một cách nhìn tổng thể cho vụ việc

Đồng nghĩa

sửa

Dịch

sửa