Tiếng Việt

sửa

Cách phát âm

sửa
IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
mo̰ʔt˨˩ va̤ːj˨˩mo̰k˨˨ jaːj˧˧mok˨˩˨ jaːj˨˩
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
mot˨˨ vaːj˧˧mo̰t˨˨ vaːj˧˧

Danh từ

sửa

một vài

  1. Một hoặc nhiều hơn một, với số lượng không nhiều.
    Nghỉ một vài ngày .
    Một vài người không tán thành ý kiến đó.

Tham khảo

sửa