mạng máy tính

Tiếng ViệtSửa đổi

Wikipedia có bài viết về:

Cách phát âmSửa đổi

IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
ma̰ːʔŋ˨˩ maj˧˥ tïŋ˧˥ma̰ːŋ˨˨ ma̰j˩˧ tḭ̈n˩˧maːŋ˨˩˨ maj˧˥ tɨn˧˥
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
maːŋ˨˨ maj˩˩ tïŋ˩˩ma̰ːŋ˨˨ maj˩˩ tïŋ˩˩ma̰ːŋ˨˨ ma̰j˩˧ tḭ̈ŋ˩˧

Từ nguyênSửa đổi

mạng (mạng lưới) + máy tính

Danh từSửa đổi

mạng máy tính

  1. Một tập hợp các máy tính tự hoạt được kết nối nhau thông qua các phương tiện truyền dẫn để nhằm cho phép chia sẻ tài nguyên, như là máy in, máy fax, tệp tin, và dữ liệu.

Đồng nghĩaSửa đổi