Tiếng Việt sửa

Cách phát âm sửa

IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
ʨiə˧˧ sɛ̰˧˩˧ʨiə˧˥ ʂɛ˧˩˨ʨiə˧˧ ʂɛ˨˩˦
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
ʨiə˧˥ ʂɛ˧˩ʨiə˧˥˧ ʂɛ̰ʔ˧˩

Động từ sửa

chia sẻ

  1. Lấy đồ của mình cho người khác xài chung.
  2. Cùng chia với nhau để cùng hưởng hoặc cùng chịu.

Đồng nghĩa sửa

Dịch sửa