Xem thêm: lúm

Tiếng Khasi

sửa

Cách phát âm

sửa

Danh từ

sửa

lum

  1. đồi.