Wikipedia tiếng Việt có bài viết về:

Tiếng Việt

sửa

Cách phát âm

sửa
IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
tï̤ŋ˨˩ zṵʔk˨˩tïn˧˧ jṵk˨˨tɨn˨˩ juk˨˩˨
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
tïŋ˧˧ ɟuk˨˨tïŋ˧˧ ɟṵk˨˨

Danh từ

sửa

tình dục

  1. Thú vui xác thịt hay đơn giản hơn là thú vui về tinh thần diễn đạt qua thể chất.

Tham khảo

sửa