Tiếng AnhSửa đổi

Động từSửa đổi

handcuffs

  1. Động từ chia ở ngôi thứ ba số ít của handcuff

Chia động từSửa đổi