Tiếng AnhSửa đổi

Động từSửa đổi

handcuffs

  1. Động từ handcuff chia ở ngôi thứ ba số ít.

Chia động từSửa đổi