Tiếng Anh Sửa đổi

Tính từ Sửa đổi

grey

 1. (Màu) Xám.
 2. Hoa râm (tóc).
  grey hair — tóc hoa râm; (nghĩa bóng) tuổi già
  to turn grey — bạc tóc, tóc thành hoa râm
 3. Xanh xao, nhợt nhạt, xanh mét (nước da).
 4. U ám, ảm đạm (bầu trời).
 5. Buồn bã, rầu rĩ (vẻ mặt).
 6. Có kinh.
 7. Già giặn, đầy kinh nghiệm.

Thành ngữ Sửa đổi

Danh từ Sửa đổi

grey

 1. Màu xám.
 2. Quần áo màu xám.
  dresed in grey — mặc quần áo màu xám
 3. Ngựa xám.

Động từ Sửa đổi

grey

 1. Tô màu xám, quét màu xám.
 2. Thành xám.
 3. Thành hoa râm (tóc).

Tham khảo Sửa đổi