Tiếng Việt sửa

Cách phát âm sửa

IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
ɓuən˨˩ ɓaʔa˧˥ɓuəŋ˧˧ ɓaː˧˩˨ɓuəŋ˨˩ ɓaː˨˩˦
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
ɓuən˧˧ ɓa̰ː˩˧ɓuən˧˧ ɓaː˧˩ɓuən˧˧ ɓa̰ː˨˨

Tính từ sửa

buồn bã

  1. (Láy) Xem buồn

Dịch sửa