Tiếng AnhSửa đổi

Động từSửa đổi

grates

  1. Động từ grate chia ở ngôi thứ ba số ít.

Chia động từSửa đổi