Tiếng AnhSửa đổi

Động từSửa đổi

foals

  1. Động từ chia ở ngôi thứ ba số ít của foal

Chia động từSửa đổi