Tiếng PhápSửa đổi

Cách phát âmSửa đổi

Ngoại động từSửa đổi

finir ngoại động từ /fi.niʁ/

 1. Làm xong, hoàn thành, kết thúc.
  Finir un travail — hoàn thành một công việc
 2. Thôi, không tiếp tục nữa.
  Finissez vos sottes plaisanteries — thôi đi đừng đùa nhảm nữa
 3. Dùng hết, ăn hết.
  Finir un plat — ăn hết một món ăn

Nội động từSửa đổi

finir nội động từ /fi.niʁ/

 1. Xong, hết, kết thúc.
  Le discours finissait — lúc đó bài diễn văn học vừa xong
 2. Kết cục là.
  Cela finira mal — việc ấy sẽ có kết cục không hay
 3. Chết.
  Finir dans la misère — chết trong cảnh bần cùng
  en finir — kết thúc
  A n'en plus finir — không dứt, kéo dài mãi
  en finir avec — dứt đi cho xong
  finir de — thôi
  finir en — có đầu nút hình (như thế nào)
  Finir en pointe — có đầu nhọn
  finir par — cuối cùng phải

Trái nghĩaSửa đổi

Tham khảoSửa đổi