Tiếng AnhSửa đổi

Cách phát âmSửa đổi

[fə.ˈmɪɫ.jɜː]

Tính từSửa đổi

familiar /fə.ˈmɪɫ.jɜː/

  1. Thuộc gia đình.
  2. Thân thuộc, thân; quen thuộc, quen (với một vấn đề).
  3. Thông thường.
  4. Không khách khí; sỗ sàng, suồng sã, lả lơi.
  5. (+ with) Là tình nhân của, ăn mằm với.

Danh từSửa đổi

familiar /fə.ˈmɪɫ.jɜː/

  1. Bạn thân, người thân cận, người quen thuộc.
  2. Người hầu (trong nhà giáo hoàng).

Tham khảoSửa đổi