Tiếng AnhSửa đổi

Cách phát âmSửa đổi

  • IPA: /ɪ.ˈneɪ.bəl/

  Hoa Kỳ  [ɪ.ˈneɪ.bəl]

Ngoại động từSửa đổi

enable ngoại động từ /ɪ.ˈneɪ.bəl/

  1. Làm cho có thể (làm gì), làm cho có khả năng (làm gì).
  2. Cho quyền, cho phép (ai) (làm gì).

Chia động từSửa đổi

Tham khảoSửa đổi