Tiếng AnhSửa đổi

Động từSửa đổi

draughts

  1. Động từ chia ở ngôi thứ ba số ít của draught

Chia động từSửa đổi