Tiếng AnhSửa đổi

Cách phát âmSửa đổi

Tính từSửa đổi

dissident /.dənt/

  1. Bất đồng, bất đồng quan điểm, bất đồng ý kiến; không tán thành quan điểm của đa số, không tán thành quan điểm chính thức; chống đối, phản đối.

Danh từSửa đổi

dissident /.dənt/

  1. Người bất đồng, người bất đồng quan điểm, người bất đồng ý kiến; người không tán thành quan điểm của đa số, người không tán thành quan điểm chính thức; người chống đối, người phản đối.
  2. (Như) Dissenter.

Tham khảoSửa đổi

Tiếng PhápSửa đổi

Cách phát âmSửa đổi

Tính từSửa đổi

Số ít Số nhiều
Giống đực dissident
/di.si.dɑ̃/
dissidents
/di.si.dɑ̃/
Giống cái dissidente
/di.si.dɑ̃t/
dissidentes
/di.si.dɑ̃t/

dissident /di.si.dɑ̃/

  1. Ly khai.
  2. Không theo quốc giáo.

Trái nghĩaSửa đổi

Danh từSửa đổi

Số ít Số nhiều
Giống đực dissident
/di.si.dɑ̃/
dissidents
/di.si.dɑ̃/
Giống cái dissident
/di.si.dɑ̃/
dissidentes
/di.si.dɑ̃t/

dissident /di.si.dɑ̃/

  1. Kẻ ly khai.

Tham khảoSửa đổi