Tiếng AnhSửa đổi

Động từSửa đổi

collars

  1. Động từ chia ở ngôi thứ ba số ít của collar

Chia động từSửa đổi