Tiếng Việt sửa

Cách phát âm sửa

IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
ʨawŋ˧˥ʨa̰wŋ˩˧ʨawŋ˧˥
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
ʨawŋ˩˩ʨa̰wŋ˩˧

Chữ Nôm sửa

(trợ giúp hiển thị và nhập chữ Nôm)

Từ tương tự sửa

Phó từ sửa

chóng trgt.

  1. Xong trong một thời gian rất ngắn.
    Làm chóng xong để đi chơi.
    Chàng về cho chóng mà ra, kẻo em chờ đợi sương sa lạnh lùng. (ca dao)

Dịch sửa

Tham khảo sửa