Tiếng AnhSửa đổi

Động từSửa đổi

cemented

  1. Quá khứphân từ quá khứ của cement

Chia động từSửa đổi