Tiếng AnhSửa đổi

Động từSửa đổi

cackles

  1. Động từ chia ở ngôi thứ ba số ít của cackle

Chia động từSửa đổi