Tiếng AnhSửa đổi

Cách phát âmSửa đổi

 • IPA: /bɪ.ˈheɪv/
  Hoa Kỳ

Động từSửa đổi

behave /bɪ.ˈheɪv/

 1. Ăn ở, đối xử, cư xử.
  to behave kindly towards someone — đối xử tốt với ai

Thành ngữSửa đổi

 • to behave oneself:
  1. Cư xử (ăn ở) cho phải phép.
   he does not know how to behave himself — nó không biết cách ăn ở (cho phải phép)
  2. Chạy (máy móc... ).
   how is new watch behaving? — cái đồng hồ đeo tay mới của anh chạy như thế nào?

Chia động từSửa đổi

Tham khảoSửa đổi