Tiếng Việt

sửa

Cách phát âm

sửa
IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
ɓa̰ʔjk˨˩ɓa̰t˨˨ɓat˨˩˨
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
ɓajk˨˨ɓa̰jk˨˨

Chữ Nôm

sửa

(trợ giúp hiển thị và nhập chữ Nôm)

Từ tương tự

sửa

Tính từ

sửa

bạch

 1. (Kết hợp hạn chế) . Trắng toàn một màu.
  Trời đã sáng bạch.
  Trắng bạch.
  Chuột bạch.
  Hoa hồng bạch.

Động từ

sửa

bạch

 1. () . Bày tỏ, nói (với người trên).
  Ăn chưa sạch, bạch chưa thông. (tục ngữ)
 2. Thưa (chỉ dùng để nói với nhà sư).
  Bạch sư cụ.

Dịch

sửa

Tham khảo

sửa