Tiếng Việt sửa

Cách phát âm sửa

IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
ɓa̰ʔjk˨˩ɓa̰t˨˨ɓat˨˩˨
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
ɓajk˨˨ɓa̰jk˨˨

Phiên âm Hán–Việt sửa

Chữ Nôm sửa

(trợ giúp hiển thị và nhập chữ Nôm)

Từ tương tự sửa

Tính từ sửa

bạch

 1. (Kết hợp hạn chế) . Trắng toàn một màu.
  Trời đã sáng bạch.
  Trắng bạch.
  Chuột bạch.
  Hoa hồng bạch.

Động từ sửa

bạch

 1. () . Bày tỏ, nói (với người trên).
  Ăn chưa sạch, bạch chưa thông. (tục ngữ)
 2. Thưa (chỉ dùng để nói với nhà sư).
  Bạch sư cụ.

Dịch sửa

Tham khảo sửa