Tiếng AnhSửa đổi

Động từSửa đổi

arrives

  1. Động từ chia ở ngôi thứ ba số ít của arrive

Chia động từSửa đổi