Tiếng PhápSửa đổi

Danh từSửa đổi

Số ít Số nhiều
anse
/ɑ̃s/
anses
/ɑ̃s/

anse gc

 1. Quai.
  Anse d’un vase — quai bình
  Anse du cordon — (giải phẫu) quai dây rốn
 2. (Kiến trúc) Toán học hình quai (cũng anse de panier).
 3. Vịnh nhỏ.
 4. Faire danser (sauter) l'anse du panier+ ăn bớt tiền chợ.

Từ đồng âmSửa đổi

Tham khảoSửa đổi

Tiếng Na UySửa đổi

Động từSửa đổi

Các dạng
Nguyên mẫu å anse
Hiện tại chỉ ngôi anser
Quá khứ ansa
Động tính từ quá khứ ansett
Động tính từ hiện tại

anse

 1. Xem như, cho là.
  Hun er ansett for å være vår fremste idrettskvinne.
  Jeg anser denne løsningen for umulig.
 2. Tiếp vị ngữ để thành lập danh từ.
  ambulere - ambulanse
  kompetent - kompetanse
  konferere - konferanse
  referere - referanse
 3. Tiếp vị ngữ để thành lập danh từ.
  ambulere - ambulanse
  kompetent - kompetanse
  konferere - konferanse
  referere - referanse

Từ dẫn xuấtSửa đổi

Tham khảoSửa đổi