Tiếng Pháp sửa

Cách phát âm sửa

 • IPA: /dɑ̃.se/

Nội động từ sửa

danser nội động từ /dɑ̃.se/

 1. Nhảy múa, khiêu vũ.
  faire danser l’anse du panier — ăn bớt tiền chợ
  faire danser les écus — tiêu phung phí, lãng phí tiền của
  faire danser quelqu'un — hành hạ ai
  ne savoir sur quel pied danser — lúng túng không biết làm thế nào

Ngoại động từ sửa

danser ngoại động từ /dɑ̃.se/

 1. Nhảy (một điệu).
  Danser une valse — nhảy một bài van

Tham khảo sửa