Tra từ bắt đầu bởi

Chữ Hán sửa

U+9072, 遲
CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9072

[U+9071]
CJK Unified Ideographs
[U+9073]
 
U+FAC3, 遲
CJK COMPATIBILITY IDEOGRAPH-FAC3

[U+FAC2]
CJK Compatibility Ideographs
[U+FAC4]

Tra cứu sửa

Chuyển tự sửa

Tiếng Quan Thoại sửa

Danh từ sửa

  1. Điệu Xlo, điệu trượt.

Chữ Nôm sửa

(trợ giúp hiển thị và nhập chữ Nôm)

viết theo chữ quốc ngữ

, chầy, trì, trĩ, chề, trìa, chày

Tra mục từ trên để biết ngữ nghĩa tiếng Việt.

Cách phát âm sửa

IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
zi̤˨˩ ʨə̤j˨˩ ʨi̤˨˩ ʨiʔi˧˥ ʨe̤˨˩ ʨi̤ə˨˩ ʨa̤j˨˩ʐi˧˧ ʨəj˧˧ tʂi˧˧ tʂi˧˩˨ ʨe˧˧ tʂiə˧˧ ʨaj˧˧ɹi˨˩ ʨəj˨˩ tʂi˨˩ tʂi˨˩˦ ʨe˨˩ tʂiə˨˩ ʨaj˨˩
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
ɹi˧˧ ʨəj˧˧ tʂi˧˧ tʂḭ˩˧ ʨe˧˧ tʂiə˧˧ ʨaj˧˧ɹi˧˧ ʨəj˧˧ tʂi˧˧ tʂi˧˩ ʨe˧˧ tʂiə˧˧ ʨaj˧˧ɹi˧˧ ʨəj˧˧ tʂi˧˧ tʂḭ˨˨ ʨe˧˧ tʂiə˧˧ ʨaj˧˧