Tra từ bắt đầu bởi

Chữ HánSửa đổi

Tra cứuSửa đổi

Chuyển tựSửa đổi

Tiếng Quan ThoạiSửa đổi

Danh từSửa đổi

  1. Điệu Xlô, điệu trượt.

Chữ NômSửa đổi

(trợ giúp hiển thị và nhập chữ Nôm)

viết theo chữ quốc ngữ

, chầy, trì, trĩ, chề, trìa, chày

Tra mục từ trên để biết ngữ nghĩa tiếng Việt.

Cách phát âmSửa đổi

IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
zi̤˨˩ ʨə̤j˨˩ ʨi̤˨˩ ʨiʔi˧˥ ʨe̤˨˩ ʨi̤ə˨˩ ʨa̤j˨˩ʐi˧˧ ʨəj˧˧ tʂi˧˧ tʂi˧˩˨ ʨe˧˧ tʂiə˧˧ ʨaj˧˧ɹi˨˩ ʨəj˨˩ tʂi˨˩ tʂi˨˩˦ ʨe˨˩ tʂiə˨˩ ʨaj˨˩
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
ɹi˧˧ ʨəj˧˧ tʂi˧˧ tʂḭ˩˧ ʨe˧˧ tʂiə˧˧ ʨaj˧˧ɹi˧˧ ʨəj˧˧ tʂi˧˧ tʂi˧˩ ʨe˧˧ tʂiə˧˧ ʨaj˧˧ɹi˧˧ ʨəj˧˧ tʂi˧˧ tʂḭ˨˨ ʨe˧˧ tʂiə˧˧ ʨaj˧˧