Tiếng Việt

sửa

Cách phát âm

sửa
IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
tɛw˧˧tɛw˧˥tɛw˧˧
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
tɛw˧˥tɛw˧˥˧

Chữ Nôm

sửa

(trợ giúp hiển thị và nhập chữ Nôm)

Từ tương tự

sửa

Động từ

sửa

teo

  1. Thu nhỏ lại, dần lại.
    Ống chân teo lại như ống sậy.
    Quả để khô, đã teo đi.

Tham khảo

sửa