Tiếng Việt Sửa đổi

Cách phát âm Sửa đổi

IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
və̰jŋ˧˩˧jen˧˩˨jəːn˨˩˦
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
veŋ˧˩vḛʔŋ˧˩

Chữ Nôm Sửa đổi

(trợ giúp hiển thị và nhập chữ Nôm)

Từ tương tự Sửa đổi

Động từ Sửa đổi

vểnh

  1. Chìa racong lên.
    Vểnh tai.
    Vểnh râu.

Tham khảo Sửa đổi