Tiếng Việt

sửa

Cách phát âm

sửa
IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
və̰jŋ˧˩˧jen˧˩˨jəːn˨˩˦
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
veŋ˧˩vḛʔŋ˧˩

Chữ Nôm

sửa

(trợ giúp hiển thị và nhập chữ Nôm)

Từ tương tự

sửa

Động từ

sửa

vểnh

  1. Chìa racong lên.
    Vểnh tai.
    Vểnh râu.

Tham khảo

sửa