Tra từ bắt đầu bởi

Chữ Hán sửa

U+503C, 值
CJK UNIFIED IDEOGRAPH-503C

[U+503B]
CJK Unified Ideographs
[U+503D]

Tra cứu sửa

Chuyển tự sửa

Tiếng Quan Thoại sửa

Danh từ sửa

  1. Giá cả, cái phải trả để đổi lại một thứ gì đó.

Chữ Nôm sửa

(trợ giúp hiển thị và nhập chữ Nôm)

viết theo chữ quốc ngữ

trị, trực, trịa

Tra mục từ trên để biết ngữ nghĩa tiếng Việt.

Cách phát âm sửa

IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
ʨḭʔ˨˩ ʨɨ̰ʔk˨˩ ʨḭʔə˨˩tʂḭ˨˨ tʂɨ̰k˨˨ tʂḭə˨˨tʂi˨˩˨ tʂɨk˨˩˨ tʂiə˨˩˨
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
tʂi˨˨ tʂɨk˨˨ tʂiə˨˨tʂḭ˨˨ tʂɨ̰k˨˨ tʂḭə˨˨