tiếng Ba tư

(Đổi hướng từ Tiếng Ba tư)

Tiếng ViệtSửa đổi

Danh từSửa đổi

tiếng Ba tư

  1. Xem tiếng Ba Tư.