Tiếng Việt sửa

Cách phát âm sửa

IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
tʰaːw˧˧ taːk˧˥tʰaːw˧˥ ta̰ːk˩˧tʰaːw˧˧ taːk˧˥
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
tʰaːw˧˥ taːk˩˩tʰaːw˧˥˧ ta̰ːk˩˧

Danh từ sửa

thao tác

  1. Sự cử động của chân tay để làm một công việc nào đó.

Dịch sửa

Tham khảo sửa