Tiếng Việt

sửa

Cách phát âm

sửa
IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
tʰaːw˧˧ taːk˧˥tʰaːw˧˥ ta̰ːk˩˧tʰaːw˧˧ taːk˧˥
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
tʰaːw˧˥ taːk˩˩tʰaːw˧˥˧ ta̰ːk˩˧

Danh từ

sửa

thao tác

  1. Sự cử động của chân tay để làm một công việc nào đó.

Dịch

sửa

Tham khảo

sửa