Tiếng Việt sửa

Cách phát âm sửa

IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
tuj˧˧tuj˧˥tuj˧˧
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
tuj˧˥tuj˧˥˧

Chữ Nôm sửa

(trợ giúp hiển thị và nhập chữ Nôm)

Từ tương tự sửa

Đại từ sửa

tui

  1. (Địa phương) Như tôi
    Anh cho tui miếng trầu.

Dịch sửa

Tham khảo sửa