Tiếng Việt

sửa

Cách phát âm

sửa
IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
kwi˧˥ men˧˥kwḭ˩˧ mḛn˩˧wi˧˥ məːŋ˧˥
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
kwi˩˩ men˩˩kwḭ˩˧ mḛn˩˧

Động từ

sửa

quý mến

  1. hành động Yêu mếnkính trọng.
    Quý mến các chiến sĩ.

Dịch

sửa

Tham khảo

sửa