Tiếng AnhSửa đổi

Cách phát âmSửa đổi

  Hoa Kỳ  [ˈsi]

Danh từSửa đổi

sea /ˈsi/

 1. Biển.
  by sea — bằng đường biển
  mistress of the seas — cường quốc làm chủ mặt biển
  sea like a looking-glass — biển yên gió lặng
 2. Sóng biển.
  to ship a sea — bị một ngọn sóng làm ngập (tàu...)
 3. Biển (khoảng rộng như biển); nhiều (về số lượng).
  a sea of flame — một biển lửa
  seas of blood — máu chảy thành sông; (nghĩa bóng) sự chém giết tàn nhẫn
  a sea of troubles — nhiều chuyện phiền hà

Thành ngữSửa đổi

Tham khảoSửa đổi