Wikipedia tiếng Việt có bài viết về:

Tiếng Việt sửa

Cách phát âm sửa

IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
˧˧ tɨ̰˧˩˧ʂɨ˧˥˧˩˨ʂɨ˧˧˨˩˦
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
ʂɨ˧˥˧˩ʂɨ˧˥˧ tɨ̰ʔ˧˩

Danh từ sửa

sư tử

 
Sư tử được nuôi trong một vườn thú Bình Dương, Việt Nam.
  1. Thú dữ lớn, lông màu vàng hung, con đựcbờm.
    Xiếc sư tử.
    Bầy sư tử .
    Sư tử vồ mồi.

Tham khảo sửa