Tiếng Việt sửa

 
Wikipedia tiếng Việt có bài viết về:

Cách phát âm sửa

IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
ɓï̤ŋ˨˩ zɨəŋ˧˧ɓïn˧˧ jɨəŋ˧˥ɓɨn˨˩ jɨəŋ˧˧
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
ɓïŋ˧˧ ɟɨəŋ˧˥ɓïŋ˧˧ ɟɨəŋ˧˥˧

Địa danh sửa

Bình Dương

  1. Một tỉnh thuộc vùng Đông Nam Bộ, Việt Nam.
  2. Một thị trấn thuộc huyện Phù Mỹ, tỉnh Bình Định, Việt Nam.
  3. Một thuộc thị xã Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh, Việt Nam.
  4. Một xã thuộc huyện Gia Bình, tỉnh Bắc Ninh, Việt Nam.
  5. Một xã thuộc huyện Hòa An, tỉnh Cao Bằng, Việt Nam.
  6. Một xã thuộc huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam, Việt Nam.
  7. Một xã thuộc huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi, Việt Nam.
  8. Một xã thuộc huyện Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh Phúc, Việt Nam.