Tiếng Việt sửa

Cách phát âm sửa

IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
kwa̤jŋ˨˩kwan˧˧wan˨˩
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
kwajŋ˧˧

Chữ Nôm sửa

(trợ giúp hiển thị và nhập chữ Nôm)

Từ tương tự sửa

Động từ sửa

quành

  1. Không theo hướng thẳng vòng lại, hoặc quanh sang một bên.
    Quành ra sau nhà.
    Bay quành trở lại.
    Quành xe.
    Khúc đường quành.

Tham khảo sửa