Tiếng Việt

sửa

Cách phát âm

sửa
IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
kwa̤jŋ˨˩kwan˧˧wan˨˩
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
kwajŋ˧˧

Chữ Nôm

sửa

(trợ giúp hiển thị và nhập chữ Nôm)

Từ tương tự

sửa

Động từ

sửa

quành

  1. Không theo hướng thẳng vòng lại, hoặc quanh sang một bên.
    Quành ra sau nhà.
    Bay quành trở lại.
    Quành xe.
    Khúc đường quành.

Tham khảo

sửa